Giới thiệu

Phòng Công chứng số 3 thành phố Đà Nẵng, trụ sở: Lô số 01, Khu B2-14, đường Võ Văn Kiệt, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: 0236.3955985 Phòng Công chứng số 3 thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 07/10/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng. Phòng Công chứng số 3 thành phố Đà Nẵng thực hiện việc chứng nhận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của tổ chức hành nghề công chứng theo quy định của pháp luật. Nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính, tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản ly, phù hợp với chính sách của Nhà nước, đảm bảo sự minh bạch, công bằng, công khai và dân chủ. Xem thêm

Thời gian làm việc

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6; thứ 7 làm việc buổi sáng; Chủ nhật, lễ, Tết nghĩ

Buổi sáng: 7h30 - 11h30

Buổi chiều: 13h30 - 17h30

Đặt hẹn trước

Tin tức nổi bật / Xem thêm

Đã giải ngân hơn 150 tỷ đồng hỗ trợ hộ…

Trong năm 2013, bằng các hình thức hỗ trợ vốn, phương tiện sinh kế, học bổng, giới thiệu việc làm… các cấp hội phụ nữ thành phố đã giúp hơn 5.350 hộ nghèo, bao gồm…

Đăng ngày 03/06/2014