img

Đã giải ngân hơn 150 tỷ đồng hỗ trợ hộ phụ nữ thoát nghèo

Trong năm 2013, bằng các hình thức hỗ trợ vốn, phương tiện sinh kế, học bổng, giới thiệu việc làm… các cấp hội phụ nữ thành phố đã giúp hơn 5.350 hộ nghèo, bao gồm hơn 2.000 hộ phụ nữ thoát nghèo, chiếm 38% tỷ…

Đăng ngày 03/06/2014