1. Giới thiệu:

Phòng Công chứng số 3 thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 175 đường Võ Văn Kiệt, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Số điện thoại Lãnh đạo Phòng: 0236.3575129

Số điện thoại Chuyên viên: 0236.3575126 - 0236.3575128

Phòng Công chứng số 3 thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 07/10/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng.

* Phòng Công chứng số 3 có thẩm quyền thực hiện các việc công chứng sau:

1. Công chứng các hợp đồng, giao dịch về bất động sản (thế chấp, chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, ... quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất, ...) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

2. Công chứng các hợp đồng, giao dịch về động sản (thế chấp, mua bán, trao đổi, tặng cho, ... ôtô, xe máy, ...);

3. Công chứng di chúc và nhận lưu giữ di chúc;

4. Công chứng văn bản khai nhận di sản; Văn bản thỏa thuận phân chia di sản;

5. Công chứng văn bản từ chối nhận di sản;

6. Công chứng giấy ủy quyền; Hợp đồng ủy quyền;

7. Công chứng các hợp đồng, giao dịch khác theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc tổ chức, cá nhân tự nguyện yêu cầu công chứng.

8. Cấp bản sao văn bản công chứng;

2. Cơ cấu tổ chức:

Phòng Công chứng số 3 thành phố Đà Nẵng đặt dưới sự quản lý của Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng, có tư cách pháp nhân, có trụ sở riêng, tài khoản riêng và con dấu riêng.

Bao gồm: Lãnh đạo đơn vị và các bộ phận.

* Trưởng phòng (phụ trách đơn vị):

- Bà Nguyễn Thị Hoài Thu (SĐT: 0905627677, 0941238167)

* Công chứng viên:

- Bà Nguyễn Thị Thu Thảo (SĐT: 0935591559)

- Ông Trương Hiếu Liêm (SĐT: 0905538423)

* Chuyên viên nghiệp vụ:

- Bà Đặng Thị Thanh

- Bà Đoàn Thị Kim Loan

- Bà Lê Thị Hiền

- Ông Trần Duy Trí

* Bộ phận văn thư - lưu trữ, kế toán: 

- Bà Võ Thị Vân

- Bà Võ Hoàng Khánh Vi

- Bà Nguyễn Thị Nhân

3. Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Công chứng số 3 thành phố Đà Nẵng thực hiện việc chứng nhận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của tổ chức hành nghề công chứng theo quy định của pháp luật.

4. Phương châm làm việc:

Nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính, tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản ly, phù hợp với chính sách của Nhà nước, đảm bảo sự minh bạch, công bằng, công khai và dân chủ.

 

Với phương châm : “GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC ĐÚNG LUẬT, NHANH CHÓNG VÀ TẬN TÂM”

 

Để xem thủ tục hành chính bạn click vào đây: Thủ tục hành chính

Để xem lệ phí như thế nào bạn click vào đây: Lệ phí

Hình ảnh hoạt động / Xem thêm