Bảng tỉ giá ngày hôm nay

Mã ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
AUD 19,334.22 15,443.99 32,590.99
AUD 19,334.22 15,443.99 32,590.99
AUD 19,334.22 15,443.99 32,590.99
AUD 19,334.22 15,443.99 32,590.99
AUD 19,334.22 15,443.99 32,590.99
AUD 19,334.22 15,443.99 32,590.99
AUD 19,334.22 15,443.99 32,590.99