Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo phòng năm 2024

Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo phòng năm 2024

Xem Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Phòng Công chứng số 3 tại đâyhttps://drive.google.com/file/d/1xXV4oegRfsLNFR61Pgu2ZEXU1UXm1jKJ/view?usp=sharing

Đăng ngày 10/01/2024